Cilj mjere

Financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Trajanje mjere

6 mjeseci, uz mogućnost produžetka za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19)

Financiranje mjere

Poslodavcu – 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.

 

Nakon isteka prvih šest mjeseci za poslodavce koji već koriste mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19) 100% troška produženog osiguranja.

 

Korisniku – novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

 

Nakon isteka prvih šest mjeseci za osobe koje su koristile mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19) 50% neto iznosa minimalne plaće u iznosu od 1.625,00 kn (Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada NN 32/2020).

 

Prilikom apliciranja za mjeru potrebno je podnijeti zahtjev. Obrazac zahtjeva možete pronaći u dijelu Potrebna dokumentacija i obrasci.

 

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više