Cilj mjere

a) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

 

a1) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj 2020. godine

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

 

b) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. godine – Mikropoduzetnici

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

 

b1) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za kolovoz 2020. godine – Mikropoduzetnici

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

 

c) Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

 

d) Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac 2020. godine

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

 

e) Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)- Mikropoduzetnici za rujan – prosinac 2020. godine

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

 

f) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

 

g) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za siječanj – veljača 2021. godine

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

 

h) Potpora za skraćivanje radnog vremena

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla

 

i) Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena Koronavirusom (COVID – 19)

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

 

j) Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca u prerađivačkoj industriji, najčešće u sektorima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, koji imaju poteškoća u poslovanju zbog smanjenja konkurentnosti prouzrokovanih tehnološkim promjenama u poslovnim procesima i preseljenjem proizvodnje u zemlje i regije s izuzetno niskim troškovima rada, nedovoljnim ulaganjima u tehnologiju te inovacije i njihovu komercijalizaciju uz nekonkurentnu radnu snagu.

Trajanje mjere

a) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

 

a1) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj 2020. godine

Lipanj 2020. godine.

 

b) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. godine – Mikropoduzetnici

Srpanj 2020. godine

 

b1) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za kolovoz 2020. godine – Mikropoduzetnici

Kolovoz 2020. godine

 

c) Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine

Srpanj i kolovoz 2020.g.

 

d) Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac 2020. godine

Rujan – prosinac 2020. godine

 

e) Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)- Mikropoduzetnici za rujan – prosinac 2020. godine

Rujan – prosinac 2020. godine

 

f) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac

Listopad – prosinac 2020. godine

 

g) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za siječanj – veljača 2021. godine

Siječanj – veljača 2021. godine

 

h) Potpora za skraćivanje radnog vremena

Od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

 

i) Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena Koronavirusom (COVID – 19)

Od 1. srpnja do 31. prosinca 2020.

 

j) Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

Najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

Financiranje mjere

a) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

 • iznos od 3.250,00 kuna za mjesec ožujak po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
 • iznos od 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu

a1) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj 2020. godine

 • iznos od 4.000,00 kuna za mjesec lipanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

 

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. godine – Mikropoduzetnici

 • iznos od 2.000,00 kuna za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

 

b1) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za kolovoz 2020. godine – Mikropoduzetnici

 • iznos od 2.000,00 kuna za mjesec kolovoz po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

 

c) Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine

 • iznos od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

 

d) Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac 2020. godine

 • iznos od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • iznos od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera zatvoren do 14 dana
 • iznos od 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera zatvoren dulje od 14 dana

 

e) Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)- Mikropoduzetnici za rujan – prosinac 2020. godine

 • iznos od 2.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • iznos od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera zatvoren do 14 dana

 

f) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac

 • do 4000 kn mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka

 

g) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za siječanj – veljača 2021. godine

 • do 4000 kn mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka

 

h) Potpora za skraćivanje radnog vremena

 • najviše do 2.000,00 kn mjesečno neto po radniku

 

i) Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena Koronavirusom (COVID – 19)

 • iznos od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

 

j) Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

 

Način financiranja: Poslodavcu se isplaćuje subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.366,41 kn za 2020. godinu.

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

 

 

Prilikom apliciranja za mjeru potrebno je podnijeti zahtjev. Obrazac zahtjeva možete pronaći u dijelu Potrebna dokumentacija i obrasci.

 

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više