Cilj mjere

a) Obrazovanje nezaposlenih

Povećanje razine zapošljivosti nezaposlenih osoba upućivanjem u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili usavršavanja u traženim zanimanjima i sukladno razvoju tržišta rada.

 

b) Obrazovanje zaposlenih

Povećanje razine konkurentnosti i stručnosti zaposlenih osoba upućivanjem u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili usavršavanja sukladno razvoju tržišta rada.

 

c) Obrazovanje nezaposlenih za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja

Podizanje razine zapošljivosti i konkurentnosti osoba bez završene osnovne škole   stvaranjem uvjeta za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja.

 

d) Aktivacijski program

Osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada.

Trajanje mjere

a) Obrazovanje nezaposlenih

Prosječno 6 mjeseci

 

b) Obrazovanje zaposlenih

Prosječno 6 mjeseci

 

c) Obrazovanje nezaposlenih za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja

Prosječno 24 mjeseca

 

d) Aktivacijski program

Ukupno trajanje programa do 2 mjeseca, broj pojedinačnog sudjelovanja kandidata do 15 dana

Financiranje mjere

a) Obrazovanje nezaposlenih

100% troška obrazovanja obrazovnoj ustanovi; troškovi liječničkih pregleda

Polazniku – troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć

 

b) Obrazovanje zaposlenih

100% troška obrazovanja obrazovnoj ustanovi; troškovi liječničkih pregleda

 

c) Obrazovanje nezaposlenih za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja

Polazniku za vrijeme osnovnog obrazovanja trošak prijevoza (do 1.400,00 kn)

Polazniku za vrijeme stručnog osposobljavanja s ciljem stjecanja javne isprave troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć;  Poslodavcu trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i polaganje ispita osposobljenosti (do 18.000 kn), trošak mentorstva (do 1.500,00 kn) i trošak liječničkog pregleda

 

d) Aktivacijski program

Polazniku troškovi prijevoza (do 1.400,00 kn) i novčana pomoć

Potrebna dokumentacija i obrasci

Saznajte više